Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Datum: 19.06.2020, Petak
NN br. 70/2020

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19., 35/20., 43/20. i 50/20.) u članku 71.v riječi »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima »šest mjeseci«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. lipnja 2020. godine.

Povratak na nove propise