Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2011. godinu

Datum: 15.12.2010, Srijeda
NN br. 141/2010

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada, način i izvršenje naplate naknade koju naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za 2011.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise