Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

Datum: 30.04.2020, Četvrtak
NN br. 53/2020

Pravilnikom se propisuje sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave i usklađivanja podataka, davanje, korištenje i uporabu podataka, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa te postupanje obveznika dostave podataka u Jedinstveni registar računa s podacima koje u Jedinstveni registar računa upisuje Financijska agencija.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (Nar. nov., br. 89/18.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise