Pravilnik o minimalnom sadržaju plana oporavka društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Datum: 23.06.2021, Srijeda
NN br. 68/2021

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) detaljnije propisuje minimalni sadržaj plana oporavka iz čl. 165. st. 3. Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 30/15. – 133/20.). Odredbe Pravilnika primjenjuju se na društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojima je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova osiguranja. Također, odredbe se na odgovarajući se način primjenjuju i na društva za reosiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kojima je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja, grupu društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje za čiji je nadzor nadležna HANFA kao nadzorno tijelo grupe u skladu s odredbama Zakona, podružnicu društva za osiguranje iz treće države u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova osiguranja, podružnicu društva za reosiguranje iz treće države u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja, podružnicu društva za osiguranje iz Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova osiguranja te podružnicu društva za reosiguranje iz Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj kojoj je HANFA izdala odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise