Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu

Datum: 22.05.2020, Petak
NN br. 60/2020

     Pravilnikom se propisuje način korištenja vaučera kojeg izdaju organizatori putovanja za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020. godine, a nisu izvršeni zbog posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 23. svibnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise