Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Datum: 25.06.2021, Petak
NN br. 70/2021

Pravilnik o načinu obračuna i uplati naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Pravilnikom se propisuje način obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: naknada), uplatni račun, rokovi za uplatu, oblik, način popunjavanja i dostave obrasca za obračun naknade (dalje: obrazac OKFŠ) te postupak naplate kod neispunjenja plaćanja.

Pravilnikom je propisano da korisnici državne potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim korona virusom (COVID-19) umanjuju osnovicu obračuna za svotu dobivene potpore (čl. 2. st. 4.). Navedena odredba, prema prijelaznim i završnim odredbama, primjenjuju se i na predaju obrasca OKFŠ za 2020. godinu.

Detaljnije o izmjenama koje donosi ovaj Pravilnik može se pročitati u članku objavljenom u ovom broju časopisa RRiF u rubrici Računovodstvo.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise