Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Datum: 18.10.2012, Četvrtak
NN br. 115/2012

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice s naznakom najviših iznosa koji se mogu upisati u pojedine vrste te isprave. Obrazac bjanko zadužnice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise