Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

Datum: 30.09.2020, Srijeda
NN br. 106/2020

Pravilnikom se propisuje sljedeće:

  • oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti,
  • oblik i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg statističkog izvještaja kojima društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju, sporedni posrednik u osiguranju, obrtnik zastupnik u osiguranju, obrtnik broker u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditna institucija, Financijska agencija, HP – Hrvatska pošta d.d., leasing-društvo i investicijsko društvo izvještava Hanfu,
  • način i rokovi izvještavanja Hanfe.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju (Nar. nov., br. 37/16. i 28/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise