Pravilnik o obliku i sadržaju izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

Datum: 10.02.2012, Petak
NN br. 17/2012

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, a obrazac izvješća sastavni je dio ovog Pravilnika.

Obveznik plaćanja naknade, dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavljati izvješće o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na obrascu N-EKM.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. veljače 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise