Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu

Datum: 18.10.2012, Četvrtak
NN br. 115/2012

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj zahtjeva za izravnu naplatu novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca. Obrazac zahtjeva nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise