Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza

Datum: 29.07.2020, Srijeda
NN br. 87/2020

Pravilnikom se propisuje oblik, sadržaj, rokovi i način dostavljanja izvještaja iz članka 295. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, koji sadrže podatke o transakcijama s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim burza upravlja, uključujući i ponude izložene u sustavu uređenog tržišta kojim upravlja burza, a bez obzira na obveze burze sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 600/2014.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise