Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

Datum: 30.07.2021, Petak
NN br. 86/2021

Pravilnikom se propisuju obveze izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalni ciljevi u postupcima javne nabave koje su naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava dužni uzimati u obzir u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz (Nar. nov., br. 136/13.) i Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (Nar. nov., br. 11/14.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise