Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama

Datum: 06.07.2011, Srijeda
NN br. 76/2011

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama, koji moraju voditi pravne i fizičke osobe koje obavljaju uzgoj ribe i drugih morskih organizama, te način dostavljanja očevidnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise