Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Pravilnikom se uređuju detaljnija pravila za oslobođenje od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u:

  1. osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država ili područja iz čl. 3. t. 2. ovoga Pravilnika
  2. malim pošiljkama nekomercijalnog značaja koju iz određene treće države šalju fizičke osobe drugim fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja (Nar. nov., br. 79/13).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise