Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore

Datum: 03.08.2012, Petak
NN br. 90/2012

Ovim Pravilnikom uređuju se, u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom Hrvatske obrtničke komore: uvjeti i postupak osnivanja udruženja obrtnika, registracija udruženja obrtnika, zadaće i poslovi udruženja obrtnika te način prestanka rada udruženja obrtnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11. kolovoza 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise