Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Datum: 12.09.2012, Srijeda
NN br. 102/2012

Ovim Pravilnikom se propisuju:

– posebni uvjeti za sirovine i hranu za životinje za iznimne slučajeve registracije oznake izvornosti;
– sadržaj specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda;
– uvjeti pod kojima se fizička ili pravna osoba može smatrati podnositeljem zahtjeva;
– obrazac zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za registraciju;
– obrazac jedinstvenog dokumenta;
– način i uvjeti za provođenje postupka registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, te sastav stručnog Povjerenstva koje provodi postupak registracije;
– obrazac zahtjeva za podnošenje prigovora, obrazac o završetku postupka prigovora i dokumente koje je potrebno dostaviti uz obrasce;
– sadržaj Registra oznaka izvornosti i Registra oznaka zemljopisnog podrijetla;
– sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka izvornosti i Upisnika korisnika registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla, obrazac zahtjeva za upis u Upisnik i dokumente koji se dostavljaju uz zahtjev za upis u Upisnik;
– obrazac zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda, sadržaj i dokumente koji se dostavljaju uz obrazac te što se ne može smatrati manjom izmjenom i dopunom specifikacije;
– obrazac zahtjeva za oglašavanje rješenja o registraciji oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla ništavim te dokumente koji se dostavljaju uz obrazac;
– troškovi postupka registracije oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla;
– obrazac zahtjeva za ovlašćivanje certifikacijskih tijela i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za ovlašćivanje te uvjete koje moraju ispunjavati certifikacijska tijela;
– obveze certifikacijskih tijela prema Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede;
– obrazac zahtjeva za registraciju za zemlje članice Europske unije i zemlje koje nisu članice Europske unije i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za registraciju.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 20. rujna 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise