Pravilnik o patentu

Datum: 08.05.2020, Petak
NN br. 55/2020

Pravilnikom o patentu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuju pojedinosti u vezi s postupcima koji se vode pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) za koje je Zakonom o patentu (u daljnjem tekstu: Zakon) izričito određeno da se propisuju Pravilnikom.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o patentu (Nar. nov., br. 117/07., 3/11., 66/11., 145/12., 85/13. i 43/17.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 16. svibnja 2020., osim članka 20. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu danom stupanja na snagu ugovora o suradnji iz članka 56. stavka 3. Zakona o patentu (Nar. nov., br. 16/20.), a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise