Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

Datum: 22.12.2010, Srijeda
NN br. 144/2010

Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije propisuju se izračun, visina i način plaćanja naknada radi osiguravanja sredstava za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise