Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Datum: 25.08.2021, Srijeda
NN br. 93/2021

Pravilnikom se propisuje Popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz čl. 2. st. 1. t. 3., popis pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz čl. 2. st. 1. t. 4. te popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz čl. 2. st. 1. t. 18. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Nar. nov., br. 117/17. i 52/21.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. rujna 2021. godine. Popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz čl. 2. st. 1. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. prosinca 2021. godine, a prestaje važiti na dan 1. travnja 2024. godine.

Ovaj Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise