Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina na diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te međunarodne organizacije

Datum: 12.06.2014, Četvrtak
Klasa: 011-02/14-02/2
Davatelj: Carinska uprava

U svezi Vašeg podneska kojim molite za uputu o načinu popunjavanja zahtjeva za povrat poreza Obrazac P DIP koji je sastavni dio Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva institucije i tijela Europske Unije te međunarodne organizacije Nar nov br 160 13 u dijelu koji se odnosi na podatke o trošarinama i iskazivanje trošarinske osnovice na računu za trošarinske proizvode ako se zahtjev za povrat poreza odnosi na trošarinske proizvode te pitate za mogućnost povrata trošarine diplomatu za pogonsko gorivo ako račun glasi na njegovo ime a vozilo je registrirano na predstavništvo odgovaramo Zakonom o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 propisane su različite trošarinske osnovice za obračun trošarine ovisno o kojem se proizvodu radi pa se tako trošarina na alkohol alkoholna pića i pivo obračunava u odnosu na volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u 1 hl gotovog proizvoda a na duhanske prerađevine trošarinska osnovica ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja