Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

Datum: 22.12.2010, Srijeda
NN br. 144/2010

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– kriteriji i postupak izdavanja i sadržaj obrasca povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te sadržaj i način vođenja Registra o izdanim povlasticama za ribolov
– način obavljanja revizije
– uvjeti prijenosa prava iz povlastice na drugu povlasticu
– način provedbe Javnog poziva o prijenosu povlastice te detaljne uvjete i kriterije provedbe,
– uvjeti i postupak pohranjivanja povlastice, način vođenja i oblik Upisnika pohranjenih povlastica.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise