Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Datum: 23.02.2022, Srijeda
NN br. 22/2022

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20.). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. ožujka 2022. godine.

Na temelju ovako izmijenjenog propisa proizlazi da se na predaju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2021. godinu ne primjenjuju produljeni nego redoviti rokovi.

To znači da je rok predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe 30. travnja 2022. godine, a za javnu objavu 30. lipnja 2022. godine.

Povratak na nove propise