Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Datum: 30.12.2022, Petak
NN br. 156/2022

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja, razmjene i obrade informacija za potrebe primjene Zakona o uvođenju eura u dijelu prijava poreza i drugih javnih davanja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise