Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Uredbe (EU) br. 1286/2014

Datum: 30.11.2020, Ponedjeljak
NN br. 132/2020

Pravilnikom se uređuju postupci iz članka 14. stavka 3. Zakona te postupci iz članka 28. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (Tekst značajan za EGP) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1, dalje: Uredba (EU) br. 1286/2014), koji obuhvaćaju postupke u vezi s dostavljenom obavijesti o kršenju, s pravilima o povjerljivosti podataka o osobi koja je obavijest dostavila i osobi koja je navodno, u skladu s obavijesti, odgovorna za nezakonitost.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise