Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica

Datum: 18.10.2012, Četvrtak
NN br. 115/2012

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra zadužnica i bjanko zadužnica. Registar je elektronička baza podataka koji sadrži podatke o osobi koja je izdala zadužnicu ili bjanko zadužnicu, vrsti zadužnice, u čiju je korist izdana ako je riječ o zadužnici, je li preuzeto jamstvo za obvezu iz zadužnice ili bjanko zadužnice i tko ga je preuzeo, koji je iznos tražbine za koju je izdana, odnosno koji se najviši iznos u nju može upisati, te podatke o javnom bilježniku koji je ispravu potvrdio, datumu i poslovnom broju potvrde. Registar vodi Hrvatska javnobilježnička komora.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise