Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima

Datum: 08.04.2020, Srijeda
NN br. 43/2020

       Pravilnikom se propisuju rokovi za dostavljanje financijskih izvještaja i druge računovodstvene dokumentacije čija je obveza predaje propisana odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., 120/116., 116/18. i 42/20., u daljnjem tekstu: Zakon), a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

      Odredbama ovoga Poglavlja Pravilnika se, iznimno od rokova propisanih Zakonom, propisuju rokovi dostavljanja i objave financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise