Pravilnik o sanaciji investicijskih društava

Datum: 31.08.2022, Srijeda
NN br. 100/2022

Pravilnikom se propisuju uvjeti i načini provedbe aktivnosti i način nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti, obveze investicijskih društava tijekom i nakon provođenja sanacijskih ovlasti i ostalih aktivnosti, način primjene pojednostavljenih obveza u smislu određivanja sadržaja i detalja sanacijskog plana, sadržaja i detalja informacija koje se od institucija traže, razini pojedinosti za procjenu mogućnosti sanacije, obuhvat izvješćivanja u smislu primjene Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova nad investicijskim društvima, uvjeti na temelju kojih se određuje minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze te ostale pojedinosti u vezi s postupkom sanacije investicijskih društava.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije (Nar. nov., br. 36/18.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise