Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, oblik, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja kojima društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (UAIF) izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima alternativnog investicijskog fonda (AIF) kojima upravlja, kao i druge izvještaje koji se sastavljaju za potrebe nadzora.

Društvo za upravljanje obvezno je prve izvještaje u skladu s Prilogom 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise