Pravilnik o ukidanju Pravilnika o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj

Datum: 21.06.2011, Utorak
NN br. 70/2011

Pravilnik o obustavi trgovanja dionicama na burzama u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 114/06. i 55/07.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. lipnja 2011.

Povratak na nove propise