Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

Datum: 02.10.2020, Petak
NN br. 107/2020

Pravilnikom se propisuje način utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak državljana država članica Europskog gospodarskog prostora (dalje: EGP) i članova njihovih obitelji. Osim toga, Pravilnikom se propisuje izgled i sadržaj obrasca rješenja o odbijanju ulaska u Republiku Hrvatsku, tehnički uvjeti za boravak na graničnom prijelazu, izgled i sadržaj obrasca naljepnice zabrane ulaska i boravka državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji, prijave privremenog boravka za državljane država članica EGP-a, zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice za članove obitelji državljana država članica EGP-a koji nisu državljani države članice EGP-a, boravišne iskaznice za državljane država članica EGP-a i članove obitelji državljana država članica EGP-a koji nisu državljani države članice EGP-a, prijave stalnog boravka za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani države članice EGP-a, obrasca prijave/odjave boravišta ili prebivališta, sadržaj i način vođenja zbirki podataka te rokovi čuvanja podataka u tim zbirkama.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise