Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala, likvidnosti i korištenju mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) 2019/2033

Datum: 31.08.2022, Srijeda
NN br. 100/2022

Pravilnikom se detaljnije propisuju:

  1. sadržaj politika i postupaka iz čl. 167. Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 65/18. – 83/21.) i zahtjevi u vezi s upravljanjem rizicima,
  2. zahtjevi vezani uz način i rokove dostave podataka o usklađenosti postupaka i metoda iz čl. 167. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/2033 i Glavom I. Poglavljem VII. Zakona o tržištu kapitala
  3. korištenje mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) br. 2019/2033.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava (Nar. nov., br. 110/18).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise