Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine u 2011. godini

Datum: 11.07.2011, Ponedjeljak
NN br. 79/2011

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini za ostvarivanje prava na potporu sektoru pčelarstva koja je predviđena u sklopu Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2011. do 2013. godine u 2011.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise