Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«

Datum: 04.09.2020, Petak
NN br. 99/2020

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. rujna 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise