Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

Datum: 23.09.2020, Srijeda
NN br. 104/2020

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda« u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. rujna 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise