Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Datum: 15.12.2010, Srijeda
NN br. 141/2010

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju ovlaštenja propisanih posebnim propisima.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise