Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

Datum: 15.12.2010, Srijeda
NN br. 141/2010

Ovim se Pravilnikom propisuju zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i tradicionalni izrazi pojedinih proizvoda iz Pravilnika o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (Nar. nov., br. 114/10.), te odredbe koje se odnose na označavanje i prezentiranje vina.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise