Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

Datum: 25.09.2020, Petak
NN br. 105/2020

Pravilnikom se propisuju minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (Nar. nov., br. 29/13.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 3. listopada 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise