Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica

Datum: 02.09.2022, Petak
NN br. 101/2022

Pravilnikom se propisuju opći zahtjevi kvalitete za žitarice namijenjene krajnjem potrošaču za neposrednu konzumaciju kao i proizvode od žitarica koji se stavljaju na tržište, a odnose se na:

– nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati

– vrstu i količinu sastojaka te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi i

– dodatne zahtjeve označavanja.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica (Nar. nov., br. 81/16.). Proizvodi od žitarica i dalje se mogu proizvoditi i označavati prema prethodno važećem Pravilniku i stavljati na tržište do najviše dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a mogu se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. rujna 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise