Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

Datum: 24.02.2017, Petak
Autor: N.D.

      Za 2016. godinu čelnici na državnoj i lokalnoj razini te čelnici trgovačkih društava i drugih pravnih osoba trebaju sastaviti i predati izjavu o fiskalnoj odgovornosti kojom potvrđuju zakonitu, namjensku i svrhovitu upotrebu sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu. Izjava se daje na temelju Upitnika. 

      Podsjetnik o tome objavljen je u RRiF-u br. 2, str. 307.

      U tablici koja je sastavni dio ove obavijesti, daje se pregled obveznika i rokova predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu koji su različiti ovisno o osobama koje ih daju.

Povratak na vijesti