Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu

Datum: 19.02.2020, Srijeda
Autor: V.B.

Članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu  obračunavaju se prema odredbama "starog" Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08. - 121/16.) ali se  obračun za 2019. godinu dostavlja Poreznoj upravi  na novom obrascu TZ1 koji je objavljen u Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 14/20.). Pritom se NE popunjavaju red.br. 4 - 8. obrasca TZ1. 

Predujam članarina za 2020. godinu  utvrđuje se prema utvrđenoj obvezi za 2019. godinu. Poduzetnici koji to žele mogu jednokratno uplatiti predujmove za cijelu 2020. godinu. Poduzetnici koji u 2020. godini više nisu obveznici  turističke članarine (npr. računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti) u polje predujmova upisuju "0".

Više o obračunu članarina TZ za 2019. pročitati u prilogu  "Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu za poduzetnike" koji je poslan uz  časopis RRiF br. 1/20. Novi  obrazac TZ1 objavljen je na stranicama Porezne uprave, a nalazi se i na e-poreznoj. O obveznicima i stopama turističke članarine za 2020. pročitajte u časopisu RRiF br. 2/20. str. 110.

Povratak na vijesti