Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika

Datum: 31.07.2019, Srijeda
Autor: L.T.J.

Vlada Republike Hrvatske u okviru 4. kruga porezne reforme  predstavila je javnosti između ostaloga i izmjene  u oporezivanju plaća i neoporezivih svota s osnove materijalnih prava. Riječ je o prijedlozima o kojima će se u jesen voditi rasprava i usvajanje izmjena Zakona o porezu na dohodak. Kada su u pitanju neoporezivi primitci, izmjene su u nadležnosti Ministarstva financija. Što će sve od predloženih izmjena biti i doneseno ili će nastati još neke nove, moramo pričekati. Neke od njih bi se mogle primijeniti tek od 2020. godine.

1.PROMJENE U OPOREZIVANJU PLAĆA

Promjene u oporezivanju plaća sastoje se u poreznom rasterećenju plaća i to :

  • radnici  mlađi od 25 godina starosti  ne bi plaćali porez na dohodak i prirez porezu na dohodak,
  • radnici od 26 godina do 30 godina starosti plaćali bi 50% od obračunane svote poreza na  dohodak i prireza.

Kako bi navedene mjere utjecale na povećanje njihovih neto plaća pokazano je u tabličnim primjerima. Obračun plaća sastavljen je uz primjenu osnovnog osobnog odbitka od 3.800,00 kn i stope prireza propisanog za Grad Zagreb po stopi 18%. Polazište za obračun je bruto plaća od  5.000,00 kn, 8.500,00 kn  i 10.000,00 kn. U stupcima 3, 4 i 5 prikazan je obračun plaća po sadašnjim propisima a u stupcima 7 do 13 prikazan je obračun prema očekivanim izmjenama. Učinak povećanja neto plaća iskazan je pod rednim brojem 10.

PRIKAZ UTJECAJA PREDLOŽENIH PROMJENA U OPOREZIVANJU PLAĆA
Tablica - Kliknite da pogledate tablicu u većoj razlučivosti

Napomena: Klikom na tablicu uvećati će se prikaz.

2. PROMJENE NEOPOREZIVIH SVOTA PRIMITAKA RADNIKA

Predlaže se nakon dugo vremena, povećanje svote neoporezive  dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu sa 170,00 kn na 200,00 kn.

Osim toga uvele bi se nove kategorije neoporezivih primitaka s osnove:

  • troškova smještaja za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije,
  • troškova prehrane do 12.000,00 kn za sve radnike na temelju vjerodostojnih isprava ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000,00 kn,
  • naknada za korištenje ugostiteljskih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kn,
  • troškova za redovnu skrb djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Predložene svote vjerojatno se odnose na godišnju razinu. Napominjemo da ove prijedloge treba uključiti u odredbe Zakona  o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak a tek nakon toga znati će se kada će se navedene odredbe primjenjivati, ili pak u nekom drugom obliku.

Povratak na vijesti