Pregled stopa ugovornih i zateznih kamata od 1. I. 2008.

Datum: 24.12.2007, Ponedjeljak
Autor: Lj.M.

Pregled kamata i izračun daje se
temeljem Odluke Savjeta HNB-a od 19. prosinca 2007. o visini eskontne
stope od 9%, a s primjenom od 1. siječnja 2008. Do dana zaključivanja
časopisa RRiF br. 1/08, eskontna stopa nije objavljena u Narodnim
novinama. Stope ugovornih i zateznih kamata izračunane su sukladno
odredbama čl. 26. i 29. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br.
35/05.).

Povratak na vijesti