Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu u slučaju bolovanja ili rodiljnog i roditeljskog dopusta

Datum: 07.05.2012, Ponedjeljak
Autor: D. P.

Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu uređeno je odredbama čl. 63. Zakona o radu (ZR), dok je korištenje godišnjeg odmora u dijelovima uređeno odredbama čl. 62. ZR-a. Prema tim odredbama radniku se, u tijeku kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, mora omogućiti korištenje najmanje dva tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju, dok preostali, neiskorišteni dio godišnjeg odmora, radnik može prenijeti u narednu godinu i iskoristiti ga najkasnije do 30. lipnja iduće godine. (čl. 63., st. 1. ZR-a)
Međutim, u skladu sa odedbom čl. 63., st. 3. ZR-a, godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust, radnik ima pravo iskoristiti do 30. lipnja iduće godine. Naime, kod privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) jednako kao i kod korištenja prava na rodiljni ili roditeljski dopust ne dolazi do prekida radnog odnosa pa radnica stječe pravo na godišnji odmor i za tu godinu u kojoj je bila na bolovanju.

Dakle, bez obzira što je radnica cijelu 2011. provela na bolovanju (ili rodiljnom , roditeljskom, posvojiteljskom dopustu), stekla je pravo na puni godišnji odmor za tu kalendarsku godinu te ga ima pravo u cijelosti prenijeti u 2012. i iskoristiti do 30. lipnja.

(Sve detalje o problematici godišnjih odmora možete saznati na RRiF-ovom seminaru koji se održava 31. svibnja 2012 u hotelu Westin u Zagrebu, kao i u idučem broju tiskanog i internetskog izdanja našeg časopisa)

Povratak na vijesti