Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 2.2024, str. 189
Novi propisi

pip - 2.2024, str. 83
Novi zakoni – siječanj 2024. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 12.2023, str. 259
Novi propisi

rrif - 9.2023, str. 260
Novi propisi

rrif - 8.2023, str. 177
Novi propisi

rrif - 7.2023, str. 186
Novi propisi

rrif - 6.2023, str. 203
Novi propisi

rrif - 4.2023, str. 204
Novi propisi

rrif - 3.2023, str. 220
Novi propisi

rrif - 2.2023, str. 201
Novi propisi

rrif - 12.2022, str. 249
Novi propisi

rrif - 11.2022, str. 201
Novi propisi

rrif - 10.2022, str. 194
Novi propisi

rrif - 9.2022, str. 211
Novi propisi

rrif - 8.2022, str. 178
Novi propisi

rrif - 7.2022, str. 155
Novi propisi

rrif - 6.2022, str. 193
Novi propisi

rrif - 5.2022, str. 219
Novi propisi

rrif - 4.2022, str. 211
Novi propisi

rrif - 3.2022, str. 250
Novi propisi

rrif - 2.2022, str. 220
Novi propisi

rrif - 12.2021, str. 276
Novi propisi

rrif - 11.2021, str. 207
Novi propisi

rrif - 10.2021, str. 224
Novi propisi

rrif - 9.2021, str. 210
Novi propisi

rrif - 8.2021, str. 178
Novi propisi

rrif - 7.2021, str. 187
Novi propisi

rrif - 6.2021, str. 201
Novi propisi

rrif - 5.2021, str. 205
Novi propisi

pip - 5.2021, str. 3
Novi zakoni – travanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 4.2021, str. 228
Novi propisi

rrif - 3.2021, str. 219
Novi propisi

pip - 3.2021, str. 3
Novi zakoni – veljača 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 2.2021, str. 218
Novi propisi

rrif - 12.2020, str. 323
Novi propisi

rrif - 11.2020, str. 223
Novi propisi

rrif - 10.2020, str. 202
Novi propisi

rrif - 9.2020, str. 220
Novi propisi

rrif - 8.2020, str. 194
Novi propisi

rrif - 7.2020, str. 181
Novi propisi

rrif - 6.2020, str. 201
Novi propisi

rrif - 5.2020, str. 231
Novi propisi

rrif - 4.2020, str. 256
Novi propisi

rrif - 3.2020, str. 243
Novi propisi

rrif - 2.2020, str. 253
Novi propisi

rrif - 12.2019, str. 296
Novi propisi

rrif - 11.2019, str. 181
Novi propisi

rrif - 10.2019, str. 221
Novi propisi

rrif - 9.2019, str. 203
Novi propisi

rrif - 8.2019, str. 195
Novi propisi