Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2021, str. 276
Novi propisi
Autor:

rrif - 11.2021, str. 207
Novi propisi
Autor:

rrif - 10.2021, str. 224
Novi propisi
Autor:

rrif - 9.2021, str. 210
Novi propisi
Autor:

rrif - 8.2021, str. 178
Novi propisi
Autor:

rrif - 7.2021, str. 187
Novi propisi
Autor:

rrif - 6.2021, str. 201
Novi propisi
Autor:

rrif - 5.2021, str. 205
Novi propisi
Autor:

pip - 5.2021, str. 3
Novi zakoni – travanj 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 4.2021, str. 228
Novi propisi
Autor:

rrif - 3.2021, str. 219
Novi propisi
Autor:

pip - 3.2021, str. 3
Novi zakoni – veljača 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 2.2021, str. 218
Novi propisi
Autor:

rrif - 12.2020, str. 323
Novi propisi
Autor:

rrif - 11.2020, str. 223
Novi propisi
Autor:

rrif - 10.2020, str. 202
Novi propisi
Autor:

rrif - 9.2020, str. 220
Novi propisi
Autor:

rrif - 8.2020, str. 194
Novi propisi
Autor:

rrif - 7.2020, str. 181
Novi propisi
Autor:

rrif - 6.2020, str. 201
Novi propisi
Autor:

rrif - 5.2020, str. 231
Novi propisi
Autor:

rrif - 4.2020, str. 256
Novi propisi
Autor:

rrif - 3.2020, str. 243
Novi propisi
Autor:

rrif - 2.2020, str. 253
Novi propisi
Autor:

rrif - 12.2019, str. 296
Novi propisi
Autor:

rrif - 11.2019, str. 181
Novi propisi
Autor:

rrif - 10.2019, str. 221
Novi propisi
Autor:

rrif - 9.2019, str. 203
Novi propisi
Autor:

rrif - 8.2019, str. 195
Novi propisi
Autor:

rrif - 7.2019, str. 215
Novi propisi
Autor:

rrif - 6.2019, str. 216
Novi propisi
Autor: