Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
PO-SD obrazac za 2021. godinu
Petak, 14.01.2022.

Obrtnici koji porez na dohodak plaćaju paušalno obvezni su podnijeti nadležnoj ispostavi PU izvješće na Obrascu PO SD Kako bi ...

Snimka webinara
Kolektivni ugovor za graditeljstvo, trajanje 70 min
Petak, 14.01.2022.

Autor: M.H.

Vijesti
Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu i prirezu
Četvrtak, 13.01.2022.

Poslodavac više nema obavezu kreiranja i izdavanja Obrasca IP obrasca a radnici koji imaju potrebu za Obrascem IP mogu preuzeti ...

Vijesti
Obračun turističke članarine na Obrascu TZ2 iznajmljivači predaju do 15. siječnja
Četvrtak, 13.01.2022.

Iznamljivači odnosno osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domačinstvu ili na OPG u trebaju do 15 siječnja 2022 godine predati ...

Vijesti
Ministarstvo financija namjerava skratiti rokove predaje financijski i poreznih izvješća za 2021. godinu
Srijeda, 12.01.2022.

I ove godine ponavlja se ista priča kao i prošle u vezi predaje financijskih i poreznih izvješća Još uvijek nije ...

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2021. godine, trajanje 135 min
Utorak, 11.01.2022.

Autor: M.H.

Vijesti
Dobrovoljna prijava inozemnih dohodaka
Srijeda, 05.01.2022.

Razmjenom podataka između Porezne uprave Republike Hrvatske i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata utvrđeno je da ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
Utorak, 04.01.2022.

myTable border collapse collapse width 80 border 1px solid ddd margin left auto margin right auto myTable th myTable ...

Vijesti
Članarina HGK u 2022. godini (od oslobođenja za I. skupinu do obveze za II. i III. skupinu)
Utorak, 04.01.2022.

Prema novom Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori Nar nov br 144 21 sva trgovačka društva ostaju članicama HGK a međutim ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2022.
Ponedjeljak, 03.01.2022.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

pip - 1.2022, str. 133
Pitanja i odgovori
Autor:

Porezno motrište smanjenja temeljnog kapitala d o o a radi vraćanja uloga Porezno motrište revalorizacije opreme Otkup vlastitih poslovnih ...

pip - 1.2022, str. 128
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Uskraćivanje prava na odbitak predporeza kada stvarni dobavljač nije identificiran Slobodno kretanje kapitala Cestovni promet Zabrana ...

rrif - 1.2022, str. 144
Stručne informacije
Autor:

pip - 1.2022, str. 115
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stranka ima pravni interes podnijeti brisovnu tužbu unatoč činjenici što o istoj pravnoj stvari zemljišnoknjižni postupak u kojem je ...

rrif - 1.2022, str. 141
Plaćanje članarine HGK u 2022. godini
Autor:

pip - 1.2022, str. 114
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa i uprave
Autor:

 • Izuzeće od ovrhe refundacije troška testiranja na COVID-19

rrif - 1.2022, str. 135
Materijalni nedostatci u noveli Zakona o obveznim odnosima iz 2021. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Novela ZOO 21 donesena je s jedinim ciljem potpunog usklađivanja maksimalne i ciljane harmonizacije hrvatskoga obveznog prava s pravilima Direktive ...

pip - 1.2022, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Obavljanje administrativnih poslova sa zaslonskom opremom kod kuće radnika Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana ...

pip - 1.2022, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Obavijest o poreznom statusu kombi vozila marke Renault Opći uvjeti rada trošarinskog skladišta i trošarinsko odobrenje ...

rrif - 1.2022, str. 126
Refundacija poslodavcima naknade za bolovanja radnika
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

Tijekom privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad radnika poslodavac ima pravo na povrat isplaćenih sredstava na ime naknade plaće odnosno ...

pip - 1.2022, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dohodak Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta 24 satne skrbi njege starijih ...

rrif - 1.2022, str. 122
Prijavljivanje prihoda i rashoda HNB-u
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da nema promjene u pravnom okviru kojim je uređeno izvještavanje Hrvatske narodne banke i ove godine ...

pip - 1.2022, str. 99
Jezik u pravu
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. ur. časopisa PRAVO I POREZI
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Definicije pojmova
 2. Zbog / radi
 3. Turnkey
 4. Kolizija između više izvora međunarodnog prava

rrif - 1.2022, str. 120
Druga sveobuhvatna revizija MRS-ova za mala i srednje velika poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Cilj revidiranja standarda za SMEs nazvanog Zahtjev za informacijama je prikupiti mišljenja o tome može li se i na koji ...

pip - 1.2022, str. 92
Osiguranje dokaza
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Osiguranje dokaza u parničnom postupku propisano je odredbama čl 272 čl 276 Zakona o parničnom postupku U radu se analizira ...

pip - 1.2022, str. 85
Energetska oporaba otpada – karika koja nedostaje?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na izazove energetske oporabe otpada kao četvrtog koraka u redu prvenstva gospodarenju otpadom aktivnosti koja ...

PrGO - 1.2022, str. 187
Porez kontroliranih inozemnih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Kontrolirana inozemna društva Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza Obrazac prijava činjenica bitnih za oporezivanje Podatci koji ...

rrif - 1.2022, str. 118
Što donose izmjene i dopune Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom čija primjena počinje od 1 siječnja ove godine mijenja ...

pip - 1.2022, str. 79
Elektronički potpisi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Nova Uredba o uredskom poslovanju iz srpnja 2021 godine stavlja veći naglasak na korespondenciju i upravljanje dokumentima uz pomoć digitalnih ...

PrGO - 1.2022, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

rrif - 1.2022, str. 113
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Nacionalno trošarinsko zakonodavstvo usklađeno je s pravnom stečevinom u odnosu na europski harmonizirani trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića ...

pip - 1.2022, str. 73
Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 12 prosinca 2021 godine stupio je na snagu Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja Stupanjem ...

rrif - 1.2022, str. 109
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2022. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom obvezan je plaćati novčanu naknadu Novčana naknada ...

pip - 1.2022, str. 69
Pripremne radnje za zapošljavanje radnika u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku relativno cjelovito obrađuje i upućuje na nužne pripremne radnje koje je ravnatelj školske ustanove kao poslovodni i ...

rrif - 1.2022, str. 101
Godišnja prijava poreza na dohodak izaslanih radnika na Obrascu INO-DOH za 2021. godinu
Autor:

Radnici koje je poslodavac uputio na rad u drugu državu u razdoblju duljem od 30 dana a najdulje 24 mjeseca ...

pip - 1.2022, str. 65
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom prosinca prošle godine stupile su na snagu prve novele propisa koji u statusnom smislu uređuje primitak nominiran kao minimalna ...

rrif - 1.2022, str. 91
Kada fizičke osobe trebaju prijaviti inozemni dohodak u INO-DOH-u
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ukupan svjetski dohodak dohodak od nesamostalnog rada dohotka od samostalne djelatnosti dohotka od imovine i imovinskih prava dohotka od kapitala ...

pip - 1.2022, str. 58
Porezno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Podružnice inozemnih osnivača osnivaju se radi obavljanja djelatnosti osnivača na području RH pri čemu je glavni interes osnivača ostvarivanje dobitka ...

rrif - 1.2022, str. 81
Novosti u ovrsi na plaći u 2022. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na sažet i pojednostavljen način navodi novosti u vezi s ovrhom na plaći u 2022 godini ...

pip - 1.2022, str. 49
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često U svim tim ...