Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2015, str. 185
Digitalizacija poslovanja
Autori: Neven MILIČEVIĆ
Sanela AGAČEVIĆ , dip. oec.

Ubrzane promjene u informacijskim tehnologijama izravno utječu na poslovanje pa samim tim i na računovodstvo i njegovu organizaciju Digitalizacija uporaba ...

rrif - 6.2014, str. 144
Elektronički dokumenti i e-račun u Hrvatskoj
Autor: Nino STRAJHER

U prošlom broju našeg časopisa otvorili smo temu o e računima str 46 Kako je implementacija e računa prema odredbi ...

rrif - 8.2012, str. 153
Oblikovanje dodane vrijednosti iz vlastitih podataka
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.

Koncepcija rudarenja podataka engl data mining postoji već dulje vrijeme u znanstvenim krugovima no njegova se ozbiljnija poslovna primjena na ...

rrif - 12.2011, str. 214
Prezentiranje podataka u poslovnim izvještajima
Autor: Mr. sc. Marino Brnić, dipl. oec.

Cilj svakog poslovnog izvještaja je pružanje takvih informacija koje će menadžmentu omogućiti donošenje kvalitetnih poslovnih odluka S obzirom na to ...

rrif - 10.2011, str. 187
Izrada računovodstvenih izvještaja uz pomoć Excela
Autor: Mr. sc. Marino Brnić, dipl. oec.

Izrada različitih analitičkih i poreznih izvještaja u Excelu jedan je od zahtjevnijih poslova u računovodstvu Iako neka poduzeća imaju informacijske ...

rrif - 10.2009, str. 173
Projektni pristup izgradnji poslovno-informacijskog sustava
Autor: Mr. sc. Mladen METER

U suvremenim uvjetima poslovanja trenutačno pozitivni rezultati poslovanja nisu jamac opstanka i razvoja nego treba uzeti u obzir i zahtjeve ...

rrif - 4.2009, str. 175
Primjena Excela u financijskim izračunima
Autori: Mr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Kristian Đokić, dipl. ing.
Bojan Radišić, prof.

Excel je alat koji korisnicima omogućuje brzu i učinkovitu obradu podataka organiziranih u tablice Način obrade i analiziranja financijskih podataka ...

rrif - 8.2007, str. 136
Strateška analiza ulaganja u informatiku pomoću metode Val IT
Autori: Prof. dr. sc. Mario SPREMIĆ
Đuro TATALOVIĆ, dipl. oec.

Informatizacija poduzeća je važna komponenta poslovanja koja poduzeću donosi niz prednosti koje se u prvom redu očituju u povećanju njegove ...

rrif - 5.2007, str. 100
Odabir poslovno - informacijskog sustava (ERP)
Autor: Frane KOLANOVIĆ, dipl. oec

Odabir i implementacija informacijskog sustava sigurno je jedna od najvažnijih odluka koje poslovni subjekt može donijeti U članku nastojimo uputiti ...