Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za 2021. godinu
Petak, 21.01.2022.

Financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva se moraju sastaviti i predati u rokovima koji su uobičajeni za svaku od skupina ...

rrif - 1.2022, str. 28
Kredit i ispravak pogreške
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su refinanciranja kratkoročnog kredita i ispravak pogrešnog knjiženja u prethodnom izvještajnom razdoblju Pri refinanciranju kratkoročnog kredita ...

Pror - 1.2022, str. 19
Novi Zakon o proračunu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Nakon duljeg vremena donesen je novi Zakon o proračunu koji se počeo primjenjivati u gotovo svim svojim odredbama od 1 ...

Pror - 1.2022, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2021 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

rrif - 12.2021, str. 109
Primljeni dar i naplata potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovoga proračunskog praktikuma su primljeni dar u financijskoj imovini i naplata potraživanja koje je iskazano u kunama Ako proračunska ...

Pror - 12.2021, str. 49
Stanje sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru i usvojene mjere za unaprjeđenje
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Silvana ŠALOV , univ. spec. iur., dipl. oec.

Putem sustava unutarnjih kontrola osigurava se obavljanje poslova na pravilan način koji je usklađen sa zakonima i drugim propisima čime ...

rrif - 12.2021, str. 38
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije završnih knjiženja i utvrđivanja financijskog rezultata potrebno je provesti kontrolu knjiženja provedenih tijekom godine te utvrditi jesu li provedeni ...

Pror - 12.2021, str. 7
Računovodstveni podsjetnik za proračune i proračunske korisnike za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pravo je vrijeme za provjeru podatka koji se nalaze na knjigovodstvenim računima svake proračunske osobe kako bi ona bez prijepora ...

rrif - 11.2021, str. 72
Reklasifikacija, preplata i europska sredstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Teme ovog proračunskog praktikuma su reklasifikacija imovine previše naplaćeni namjenski prihodi te naplata europskim sredstvima Reklasifikaciju ponovno razvrstavanje imovine potrebno ...

Vijesti
Računovodstveni praktikumi neprofitnog i proračunskog računovodstva
Četvrtak, 21.10.2021.

Posebnost računovodstvenih sustava za proračunsko područje i područje neprofitnih organizacija koje njemu pripadaju npr udruge savezi sportske organizacije dobrovoljna vatrogasna ...

Vijesti
Procedure u sustavu fiskalne odgovornosti
Utorak, 12.10.2021.

Proračunske osobe samostalno provjeravaju usklađenost svoga poslovanja s zakonski zahtijevanim radom ali i onima za koje ne postoje izravna zakonska ...

Vijesti
Planiranje proračuna i financijskih planova
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Od planiranja proračun njegova predlaganja i usvajanja nisu izuzete ni jedince na regionalnoj odnosno lokalnoj razini U vezi s planiranjem ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja
Četvrtak, 07.10.2021.

Za razdoblje siječanj rujan 2021 objavljena je uputa za sastavljanje financijskih izvještaja S obzirom na to da se za razdoblje ...

rrif - 10.2021, str. 61
Kupnja imovine i naplata jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine i naplata prethodno primljenog jamstva tema je ovoga proračunskog praktikuma Ako se daje predujam za kupnju ...

Pror - 10.2021, str. 42
Naknada članova lokalnoga predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Prema posebnim odredbama propisa kojim se uređuje rad predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne regionalne samouprave članovi predstavničkih tijela vijećnici ...

Pror - 10.2021, str. 38
Predlaganje i donošenje proračuna JLP(R)S
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Približava se rok do kojeg mora biti donesen proračun kao temeljni financijski akt jedinice lokalne i područne regionalne samouprave Pri ...

Pror - 10.2021, str. 18
Izvršenje ugovora o javnoj nabavi i promjena cijene
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U sustavu javne nabave omogućena je izmjena cijena iz ugovora o jadnoj nabavi što uključuje i one koje se odnose ...

Pror - 10.2021, str. 16
Osiguranja u proračunskom sustavu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Kao rashodne i prihodne stavke javljaju su i one koje su povezane s raznovrsnim osiguranjima čiji izvor financiranja može biti ...

Pror - 10.2021, str. 3
Upute za izradu financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna na lokalnoj razini
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

I ovo je godina u kojoj se mora planirati proračun na regionalnoj odnosno lokalnoj razini S obzirom na to da ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

Vijesti
Financijski planovi u obuhvatu državnog proračuna
Petak, 10.09.2021.

Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove za 2022 godinu odnosno za 2023 2024 godinu Prvi ...

rrif - 9.2021, str. 65
Sitni inventar i robni zajam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju prodaja sitnog inventara i nabava dugotrajne nefinancijske imovine putem robnog zajma Sitni inventar promatra ...

Pror - 9.2021, str. 48
Financijski planovi osoba iz obuhvata državnog proračuna za razdoblje 2022. - 2024. godine
Autor: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.

I ove godine proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna moraju sastaviti svoje financijske planove u zadanom roku kako bi se ...

Pror - 9.2021, str. 23
Procedure uz putne naloge i upravljanje nekretninama
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

U području fiskalne odgovornosti posebno se razmatraju službena putovanja pa time i putni nalozi i nekretnine Tu su bitne procedure ...

Pror - 9.2021, str. 10
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Kao jedan od način izvora financiranja u javnom području mogu biti namjenski i vlastiti prihodi Među njim postoji razlika iako ...

Pror - 9.2021, str. 6
Beskamatni zajmovi u 2020. i 2021. godini
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Beskamatni zajmovi dani jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i fondovima socijalnog osiguranja bili su uvedeni kao mjere ublažavanja negativnih ...

Pror - 9.2021, str. 3
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za treće tromjesečje 2021. godine
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Osobe koje su obveznici primjene računovodstva u javnom području tzv proračunskog računovodstva imaju učestalu tromjesečnu obvezu sastavljanja financijskih izvještaja tijekom ...

rrif - 8.2021, str. 44
Zaduživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuju zaduživanja U jednoj okolnosti s davateljem kredita ugovorena je primjene valutne klauzule dok se ...

Vijesti
Proračunska okružnica za prvo polugodište 2021. godine
Ponedjeljak, 05.07.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za razdoblje siječanj lipanj 2021 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 7.2021, str. 60
EU-ova sredstva i službeni put
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje donos neutrošenih EU ovih sredstava iz 2020 godine i jedno motrište službenih putovanja Pri ...

Pror - 7.2021, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Pred nama je novi rok za obračun u sustavu proračunskog računovodstva i obveza sastavljanja i predaje financijskih izvještaja Rokovi predaje ...

rrif - 6.2021, str. 80
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način usklađenja bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HZZO te ispravak pogrešnog ...

rrif - 5.2021, str. 62
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način ispravljanja pogrešaka koje su nastale u prethodnim izvještajnim razdobljima a odnose se na ...

Pror - 5.2021, str. 30
Procedure i interni akti u okviru fiskalne odgovornosti
Autor: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Bitna sastavnica proračunskog okruženja odnosno sustava je i namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstva Jedno od sredstva tog usmjeravanja je ...

Pror - 5.2021, str. 2
Temelji računovodstva proračuna i proračunskih korisnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Računovodstvo koje primjenjuju pretežiti broj osoba iz javnog područja je ono koje se u praksi imenuje proračunskim računovodstvom To računovodstvo ...

Vijesti
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2021. godine
Srijeda, 07.04.2021.

Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2021 godine a za potrebe izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva Ministarstvo ...

rrif - 4.2021, str. 70
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeporno potraživanje od radnika koje se vrijednosno usklađuje te maloprodaja proizvoda koja se naplaćuje ...

rrif - 3.2021, str. 174
Podsjetnik za trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu fiskalne odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Fiskalna odgovornost nije samo nešto čime se moraju baviti osobe u proračunskom sustavu nego se njome moraju baviti neka trgovačka ...

rrif - 3.2021, str. 110
Porezno motrište uvoza dobara u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2021 godine u odredbe Zakona o PDV u ugrađena je mogućnost primjene obračunske kategorije PDV a pri ...

rrif - 3.2021, str. 101
III. stup mirovinskog te dopunsko i dragovoljno zdravstveno osiguranje u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Treći stup mirovinskog osiguranja je dobrovoljno i privatnog je obilježja što znači da ugovor o dobrovoljnom mirovinskom osiguranju u pravilu ...

rrif - 3.2021, str. 93
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

Pror - 3.2021, str. 52
Mandat lokalnoga izvršnog i predstavničkog tijela nakon provedenih izbora
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Nakon objave rezultata izbora slijedi postupak konstituiranja predstavničkog tijela i stupanja na dužnost novoizabranoga općinskog načelnika gradonačelnika odnosno župana Pri ...

rrif - 3.2021, str. 81
Pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu knjiži pribavljanje dugotrajne nefinancijske imovine putem financijskog lizinga te smanjenje vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine tijekom ...

Pror - 3.2021, str. 44
Financiranje programa javnih potreba u sportu iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Nevenka Brkić, dipl. oec.

Sport uživa poseban položaj u sustavu financiranja Na izvore financiranja utječe niz posebnih zakona i provedbenih propisa od kojih se ...

Pror - 3.2021, str. 38
Sustavi unutarnjih kontrola kod korisnika proračuna i mjere za unaprjeđenje
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.

Prema odredbama propisa kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru osobe u proračunskom sustavu moraju provoditi određene aktivnosti ...

Pror - 3.2021, str. 18
Izvještavanje o izvršenju proračuna
Autor: Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

Dana 30 prosinca 2020 godine u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem ...

Pror - 3.2021, str. 7
Primjena nekih novih računovodstvenih pravila u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od 1 siječnja 2021 godine primjenjuju se neka nova pravila u iskazivanju poslovnih promjena u proračunskom sustavu U ovom se ...