Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2019, str. 39
Računovodstvo autotaksi djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Autotaksi djelatnost jedna je vrsta djelatnosti javnog prijevoza putnika Obavljanje te djelatnosti uređeno je Zakonom o prijevozu u cestovnom ...

rrif - 2.2018, str. 212
Internetska prodaja i PDV, sigurnost proizvoda i Uber
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

pip - 10.2017, str. 54
Novi oblici cestovnog prijevoza putnika u RH
Autor: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.

U članku se razmatraju aktualna pitanja u vezi s novim oblicima cestovnog prijevoza putnika na hrvatskom tržištu Riječ je ...

pip - 9.2015, str. 22
Obveza davanja i mogućnost uskrate obavijesti u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.

Opći porezni zakon propisuje pravila odnosno postupak po kojem se utvrđuju činjenice bitne za pravilno oporezivanje Autor u članku pobliže ...

Mišljenja
Doplatne marke u poštanskom prometu – komisiona prodaja – Tjedan Crvenog križa
Petak, 19.06.2015, 410-19/14-01/330

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračun PDV-a na uvoz dijelova – PDV 0%
Srijeda, 13.07.2011, 410-01/11-01/984

Davatelj: Porezna uprava

pip - 10.2010, str. 59
Nova Uredba EU o zajedničkom sustavu carinskih oslobođenja
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

EU je 16 studenog 2009 prihvatila novu kodificiranu Uredbu br 1186 2009 Vijeća o zajedničkom sustavu carinskih oslobođenja Verordnung Nr ...

pip - 4.2010, str. 0
Usklađenje nekih odredaba Općeg poreznog zakona i novog Zakona o općem upravnom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.

Donošenjem novog Zakona o općem upravnom postupku napravljen je veliki korak u normiranju upravnog postupanja Da bi se isti uspješno ...

pip - 4.2009, str. 25
Položaj i perspektiva žigova u suvremenim tržišnim uvjetima
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.

Priznato pravo na žig isključivo je pravo njegova nositelja Nositelj može to pravo sačuvati za sebe može ga rabiti prodati ...

pip - 12.2007, str. 76
Upravna suradnja na području trošarina pod okriljem EU
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Europska unija je donijela poseban propis Propis EU br 2073 2004 Vijeća od 16 studenog 2004 o zajedničkoj suradnji upravnih ...