Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 4.2021, str. 232
Stručne informacije
Autor:

rrif - 4.2021, str. 228
Novi propisi
Autor:

rrif - 4.2021, str. 223
Stanje gospodarstva u zemljama EU i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

rrif - 4.2021, str. 216
Obrazovne i stručne kvalifikacije u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

U sustavu javne nabave obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge ili izvođača radova mogu se istaknuti kao uvjet tehničke i ...

rrif - 4.2021, str. 208
Financiranje izborne promidžbe na lokalnim izborima 2021. godine
Autor: Maja ŽERAVICA , mag. oec.

Lokalni izbori održat će se 16 svibnja 2021 godine Onim sudionicima koji se na njima kandidiraju potrebna su sredstva kojima ...

rrif - 4.2021, str. 200
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na transparentan i zanimljiv način detaljnije razmatra jedan od posebnih oblika kupoprodaje a to je kupoprodaja ...

rrif - 4.2021, str. 193
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sezonski radnik je državljanin treće zemlje koji zadržava prebivalište u trećoj zemlji a zakonito i privremeno boravi u RH kako ...

rrif - 4.2021, str. 188
Prodaja robe putem automata
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Prodaja robe potrošačima putem prodajnih automata samoposlužnih uređaja je oblik obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica U ovom članku može ...

rrif - 4.2021, str. 180
Kontrolni postupci i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2020. godinu u Poreznoj upravi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveza utvrđivanja godišnjeg dohotka za 2020 godinu prema obrascima DOH i DOH Z propisana je za sve fizičke osobe koje ...

rrif - 4.2021, str. 175
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Specifičnost poljoprivredne djelatnosti je u njezinoj povezanosti s prirodom koja zahtijeva intenzivne radove primjerene godišnjom dobu kada nastaje potražnja za ...

rrif - 4.2021, str. 169
Poljoprivrednici koji nisu obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poljoprivrednici mogu biti obrtnici a mogu biti i upisani u RPO kao poljoprivrednici Neovisno o tome kako su registrirani porez ...

rrif - 4.2021, str. 157
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

rrif - 4.2021, str. 140
Istraživanje HNB-a o odnosima podružnica i njihovih osnivača
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

O odnosima podružnica i njihovih osnivača kada je jedna od tih osoba devizni nerezident mora se izvještavati Hrvatsku narodnu banku ...

rrif - 4.2021, str. 135
Regulatorni i ekonomski kapital u bankarstvu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Autor u ovom članku piše o glavnim definicijama i specifičnostima ekonomskog i regulatornog kapitala U članku se ističu i glavne ...

rrif - 4.2021, str. 133
Digitalni porez, digitalni euro i minimalna plaća u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

rrif - 4.2021, str. 131
Klasifikacija obveza kao tekućih ili dugoročnih
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI ja još je u siječnju 2020 godine objavio kriterije za klasifikaciju obveza kao tekućih ili dugoročnih ...

rrif - 4.2021, str. 125
Obavljene usluge uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajalište Suda Europske unije1 vezano uz utvrđivanje činjenice u slučaju C 288 19 QM koji se ...

rrif - 4.2021, str. 121
Državne potpore u području transfernih cijena u kontekstu pandemije COVID-19
Autor: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju III poglavlje OECD ovih Smjernica o utjecaju pandemije COVID 19 na transferne cijene koje se ...

rrif - 4.2021, str. 110
Izvješća o posebnom porezu, uplatni računi i visina posebnog poreza
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Kava bezalkoholno piće i motorna vozila su na nacionalnoj razini predmet oporezivanja i nisu obuhvaćena pravilima oporezivanja koja vrijede za ...

rrif - 4.2021, str. 104
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o uvozu dobara hrvatskih poreznih obveznika u Republiku Hrvatsku U ovome članku autorica ...

rrif - 4.2021, str. 92
Predujmovi dobitka te isplate dividende i udjela u dobitku
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

rrif - 4.2021, str. 82
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima taj se porez može priznati kao ...

rrif - 4.2021, str. 75
Prava roditelja zbog njege djeteta sa smetnjama u razvoju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Pravo zaposlenog i samozaposlenog roditelja na rad u skraćenom radnom vremenu ili korištenje dopusta zbog njege djeteta s težim smetnjama ...

rrif - 4.2021, str. 73
Darivanje i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva iskazuju promjene koje se odnose na darivanje nekoj neprofitnoj organizaciji te na prijeboj koji ...

rrif - 4.2021, str. 70
Potraživanja od radnika i maloprodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeporno potraživanje od radnika koje se vrijednosno usklađuje te maloprodaja proizvoda koja se naplaćuje ...

rrif - 4.2021, str. 64
Računovodstvo skraćenoga stečajnog postupka
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Skraćeni stečajni postupak provodi FINA za trgovačka društva koja su blokirana dulje od 120 dana nemaju zaposlenih i nisu ispunjene ...

rrif - 4.2021, str. 59
Računovodstveno i porezno motrište radne odjeće i obuće
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U nekim su djelatnostima poslodavci obvezni osigurati radnicima odjeću i obuću za rad Takva obveza može proizlaziti iz Zakona o ...

rrif - 4.2021, str. 52
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili grade s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i ili povećanja njihove kapitalne ...

rrif - 4.2021, str. 44
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Pri sastavljanju financijskih izvješća za statističke potrebe odnosno za potrebe javne objave koja se predaju FINA i zbog posebnih zahtijeva ...

rrif - 4.2021, str. 38
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2020 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja nema ...

rrif - 4.2021, str. 19
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove se godine u dva stručna članka u našem časopisu bavimo područjem izvještavanja za potrebe statistike i javne objave ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

rrif - 4.2021, str. 15
Uvodnik - Nadajte se
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

rrif - 3.2021, str. 221
Stručne informacije
Autor:

rrif - 3.2021, str. 219
Novi propisi
Autor:

rrif - 3.2021, str. 206
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neprofitne organizacije koje uključuju statusno različite skupine organizacija npr udruge ustanove čiji su osnivači proračuni dobrovoljna vatrogasna društva tijela državne ...

rrif - 3.2021, str. 199
Izostanak radnika zbog istražnog zatvora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku razmataju radnopravne obveze i obveze poslodavca u odnosu na porezno motrište i motrište doprinosa neplaćenog dopusta ...

rrif - 3.2021, str. 193
Dozvole za boravak i rad u skladu s odredbama novog Zakona o strancima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Novi Zakon o strancima stupio je na snagu 1 siječnja 2021 godine i time unio velike promjene u zapošljavanju i ...

rrif - 3.2021, str. 189
Što donose izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu način i uvjeti za pružanje tih usluga ugovor o ...

rrif - 3.2021, str. 182
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su u pravilu obveznici poreza ...

rrif - 3.2021, str. 174
Podsjetnik za trgovačka društva i druge pravne osobe u sustavu fiskalne odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Fiskalna odgovornost nije samo nešto čime se moraju baviti osobe u proračunskom sustavu nego se njome moraju baviti neka trgovačka ...

rrif - 3.2021, str. 169
Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

Instrumenti osiguranja bankarskih kredita za potrošače su sredstva naplate potraživanja koja banci stoje na raspolaganju kada dužnik prestane otplaćivati kredit ...

rrif - 3.2021, str. 165
Pristupanje Republike Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

U vezi sa zahtjevom Republike Hrvatske iz svibnja prošle godine 10 srpnja 2020 godine Europska središnja banka donijela je odluku ...

rrif - 3.2021, str. 163
Prijedlog izvještavanja o održivom razvoju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daje pregled najvažnijih zaključaka sa sastanaka koji su održali članovi IASB a s investitorima uključenima u izvještavanje ...

rrif - 3.2021, str. 158
Postupci procjene rizika kod revizije financijskih izvještaja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Da bi revizor mogao izdati izvještaj uzimajući u obzir ukupan revizorski rizik svakako treba u početnim fazama revizije procijeniti inherentni ...

rrif - 3.2021, str. 151
Ispravak odbitka pretporeza – III. dio
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem činjenice jesu li nastupile okolnosti koje se smatraju ...