Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 264
Stručne informacije

rrif - 12.2023, str. 259
Novi propisi

rrif - 12.2023, str. 255
Stanje gospodarstava u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatskoj u III. kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2023 godine Indeksi cijena u poljoprivredi Hrvatske u trećem tromjesečju 2023 godine Smanjenje ...

rrif - 12.2023, str. 251
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za zadnje ...

rrif - 12.2023, str. 246
Bitne izmjene u zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ZTD unose se određene novosti u institut prekograničnih statusnih promjena zatim u ...

rrif - 12.2023, str. 243
Posudba – ugovaranje i praktična pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o posudbi kojim se jedna strana tog ugovora obvezuje predati na korištenje neku stvar drugoj a ta se druga ...

rrif - 12.2023, str. 235
Cjelovito uređenje za platformski rad u RH
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Hrvatska je prva država koja ima cjelovito rješenje za platformski rad Uređenje takva rada predstavljao je najveći izazov zadnjih zakonskih ...

rrif - 12.2023, str. 230
Prava posvojitelja, skrbnika i udomitelja u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora kao potencijalni korisnici prava uz biološke roditelje djeteta javljaju se i druge osobe kojima ...

rrif - 12.2023, str. 225
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i javni cestovni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Vozila kojima se poduzetnici i samostalne djelatnosti koriste za djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta ili prijevoz putnika i ...

rrif - 12.2023, str. 216
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Bilježenje poslovnih događaja obrtnika obveznika poreza na dohodak koji istodobno obračunavaju PDV a prema naplaćenim naknadama postaje iznimno zahtjevno Primjena ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

pip - 12.2023, str. 120
Pitanja i odgovori

Uz tiskovine kiosci nedjeljom i blagdanom mogu prodavati i drugu robu iz svog asortimana te mogu odabrati 16 radnih ...

rrif - 12.2023, str. 193
Ocjena profitabilnosti kupca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku razmatramo problematiku profitabilnosti koju ostvaruju trgovci kod prodaje robe na veliko Naime kod ugovaranja prodajne cijene postižu se ...

pip - 12.2023, str. 113
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo porez na dohodak Ugovor koji financira unija Porezno pravo PDV Jedinstveni porezni obveznik i besplatne usluge PDV grupa ...

rrif - 12.2023, str. 191
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Njemačka uvodi globalni minimalni porez na dobitak Danska će dodatno oporezivati zrakoplovne karate Na ...

pip - 12.2023, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Obveza sklapanja ugovora čl 65 ZOO a Stranke obvezuje sklapanje kupoprodajnog ugovora ako su izričito preuzele obvezu ...

rrif - 12.2023, str. 183
Porezna nagodba za novoutvrđene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Tijekom poreznog nadzora porezno tijelo i porezni obveznik mogu do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru sklopiti poreznu nagodbu Uvjet ...

pip - 12.2023, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Savjetovanje s radničkim vijećem Postupanja unutar sindikata i zahtjeva za pokretanje institucionalnog nadzora Neplaćeni dopust i dodatak na plaću ...

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

pip - 12.2023, str. 102
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Primjena snižene stope PDV-a od 5% na galenske i magistralne pripravke

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

pip - 12.2023, str. 102
Novi zakoni – studeni 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 12.2023, str. 165
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje u drugim zemljama ...

pip - 12.2023, str. 101
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

rrif - 12.2023, str. 154
Sastavljanje Obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2023 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

pip - 12.2023, str. 95
Vrste rogacija i proglašenja zakona
Autor: Mr. sc. Petar Marija RADELJ

U tekstu se raščlanjuju pojmovnik i teorija propisodavnoga djelovanja određuju se pojmovi rogacija abrogacija derogacija obrogacija anulacija i promulgacija Sadržaj ...

rrif - 12.2023, str. 145
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo je obvezujući za sve one poslodavce koji su registrirani i bave se djelatnosti u području F ...

pip - 12.2023, str. 89
EU Uredba 2022/1925 / Akt o digitalnim tržištima – nadzornici pristupa i njihove obveze
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

Svrha je EU Uredbe 2022 1925 o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru spriječiti nadzornike pristupa ...

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

pip - 12.2023, str. 83
Novosti o izmjeni Zakona o parničnom postupku
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U listopadu 2023 godine objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Tom se Novelom ...

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

pip - 12.2023, str. 75
Imenovanje, određivanje roka i druge radnje odlukom suda u slučaju izostanka suglasnosti stranaka
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Zakon o izvanparničnom postupku iz svibnja 2023 godine propisuje posebne postupke Odredbama posebnih izvanparničnih postupaka Zakona uređen je zanimljiv postupak ...

rrif - 12.2023, str. 127
Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom drugim propisom kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ...

pip - 12.2023, str. 68
Pravni okvir obavljanja lučkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.

U članku se nastoji pružiti pregled pravnog okvira za obavljanje lučkih djelatnosti u Republici Hrvatskoj Naglasak je stavljen na novosti ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

pip - 12.2023, str. 62
Rizik, pacta sunt servanda i ugovor o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi izlaganje o riziku u obveznim odnosima s posebnim naglaskom na ugovoru o građenju te utjecaju ...

rrif - 12.2023, str. 122
Prodaja suvenira i prenamjena imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra prodaja suvenira u muzeju i reklasifikacija sitnog inventara u dugotrajnu ...

pip - 12.2023, str. 57
Pametni ugovori
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Razvojem tehnologija svjedočimo pojavi takozvanih pametnih ugovora Koncept i logika koja stoji u njihovoj pozadini poznati su već dulje vrijeme ...

rrif - 12.2023, str. 118
Proizvodnja po narudžbi i usluge dorade
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Proizvodna trgovačka društva često su specijalizirana za proizvodnju prema željama i potrebama kupaca Riječ je o proizvodnji po narudžbi koja ...

pip - 12.2023, str. 50
Alternativne i fakultativne obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U obveznome pravu postoje obveze s više činidaba To su alternativne obveze fakultativne obveze generičke obveze i naposljetku kumulativne obveze ...

rrif - 12.2023, str. 67
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Završetak poslovne godine vezan je za pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvješća Priprema za sastavljanje godišnjih izvješća je provjera ispravnosti ...

Pror - 12.2023, str. 59
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Kazalište Beskamatni zajam jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave Socijalna skrb Radno pravo Neaktivne osobe Proračun Akademski i stručni ...

pip - 12.2023, str. 43
Izvanugovorna odgovornost i naknada štete u prometu
Autori: Dean BORBELJ , univ. mag. iur.
Nataša MILAS TOMAS , univ. mag. iur.

U ovom se članku tematizira izvanugovorna odgovornost za štetu u prometu što se ponajprije odnosi na vozila u prometu kako ...

Pror - 12.2023, str. 55
Promjene osnovice za obračun plaće i nekih materijalnih prava u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Na temelju objavljenih dodataka kolektivnim ugovorima iz javnog područja područja državnih i javnih službi povećana su neka primanja službenika i ...

rrif - 12.2023, str. 63
Kako poslodavac može nadoknaditi troškove zbog nastalih manjkova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Manjak koji radnik u radnom odnosu ili u vezi s radnim odnosom prouzroči poslodavcu na prvi se pogled čini da ...

pip - 12.2023, str. 34
Prokura kao najšira trgovačka punomoć
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

U ovom članku autor obrađuje institut prokure odnosno jednog od oblika trgovačke punomoći uređene odredbama Zakona o trgovačkim društvima No ...

Pror - 12.2023, str. 49
Ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij odabira ponude
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Temeljni kriterij za odabir ponude u sustavu javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda koja se utvrđuje na temelju cijene ili ...

rrif - 12.2023, str. 53
Godišnji popis imovine i obveza i evidentiranje popisnih razlika
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zakon o računovodstvu propisuje obvezu provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza za sve obveznike poreza na dobitak ali ne uređuje ...

Nepr - 12.2023, str. 65
RAČUNSKI PLAN za osobe koje primjenjuju dvostavno neprofitno računovodstvo
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.