Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2023, str. 264
Stručne informacije

rrif - 9.2023, str. 260
Novi propisi

rrif - 9.2023, str. 255
Stanje gospodarstava zemalja EU‑a, europodručja i Hrvatske u prvom polugodištu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u Hrvatskoj zemljama EU a i europodručja u srpnju 2023 godine Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda ...

rrif - 9.2023, str. 247
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Socijala skrb Prehrana učenika osnovnih škola Pravosudna tijela Radna Mjesta i Koeficijenti Složenosti U Državnim Službama Izvršenje proračuna i ...

rrif - 9.2023, str. 241
Promjena ponuditelja i ugovaratelja
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

U određenim okolnostima javni naručitelj može izmijeniti već sklopljeni ugovor o javnoj nabavi bez provedbe novog postupka javne nabave s ...

rrif - 9.2023, str. 238
Promjene u fiskalnoj odgovornosti
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Nakon skoro pet godina nastale su neke promjene u sustavu fiskalne odgovornosti Upućuje se na nekoliko bitnih novosti kojima se ...

rrif - 9.2023, str. 216
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakon o proračunu uređuje sadržaj proračuna i financijskog plana postupak njihova donošenja njihovo izvršavanje Taj Zakon propisuje sastavljanje izvještaja o ...

rrif - 9.2023, str. 213
Sjedište trgovačkog društva
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Kako fizičke osobe imaju prebivalište ili boravište tako trgovačko društvo ima sjedište Shodno tome u ovome članku pišemo o sjedištu ...

rrif - 9.2023, str. 205
Ispunjenje obveze – uračunavanje ispunjenja i vrijeme ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Da bi došlo do valjanog i urednog ispunjenja obveze mora se ispuniti niz pretpostavaka predviđenih sporazumom ugovornih strana a u ...

rrif - 9.2023, str. 202
Zdravstveno osiguranje članova obitelji stranih radnika
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako državljanin države članice ugovorne ili treće zemlje radi u RH obvezan je zdravstveno se osigurati u RH Time on ...

rrif - 9.2023, str. 193
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za ...

rrif - 9.2023, str. 184
Nepoštena poslovna praksa prema Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U poslovnim odnosima s potrošačima trgovac treba primjenjivati poštenu poslovnu praksu nepoštena poslovna praksa prema potrošačima zakonom je zabranjena koja ...

rrif - 9.2023, str. 177
Značajke posebnih uzanci u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Posebne uzance u ugostiteljstvu su pravni izvori skup poslovnih običaja koji se primjenjuju samo onda kada ni zakon a ni ...

pip - 9.2023, str. 129
Pitanja i odgovori

Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine ...

rrif - 9.2023, str. 170
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine – odgovori na aktualna pitanja
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Od 1 srpnja 2023 godine na snazi su izmjene i dopune Zakona o trgovini Nar nov br 33 23 kojima ...

pip - 9.2023, str. 122
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV ISPORUKA USLUGE ZA NAKNADU BORAVIŠNA PRISTOJBA Porezno pravo PDV POSEBNE ODREDBE PRIMJENJIVE NA UMJETNINE Radno pravo Kolektivno ...

rrif - 9.2023, str. 164
Financijski leasing osobnih automobila kod obrtnika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Obrtnici i druge samostalne djelatnosti koji vode poslovne knjige i na temelju njih utvrđuju dohodak pri ulasku u sustav PDV ...

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

rrif - 9.2023, str. 157
Alternativa CAPM-u u izračunu diskontne stope
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.

U procjeniteljskoj je praksi općeprihavaćen model CAPM u proširenoj formi kao alat za izračun diskontne stope Cilj je ovog članka ...

pip - 9.2023, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Rok na koji se sklapa ugovor o radu sa strancima Imenovanje osobe ovlaštene za zaštitu dostojanstva radnika Radno vrijeme ...

rrif - 9.2023, str. 151
Oblici financiranja malog i srednjeg poduzetništva
Autor: Izv. prof. dr. sc. Berislav BOLFEK

Kada poduzetnici prepoznaju dobru priliku i krenu u proces pretvaranja ideje u posao tijekom razvijanja projekta doći će do dijela ...

pip - 9.2023, str. 103
Novi zakoni – srpanj 2023. godine
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

rrif - 9.2023, str. 147
Četrdeset eura nadoknade za troškove zbog dužnikova zakašnjenja u plaćanju
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Riječ je o nadoknadi troškova koje trpi vjerovnik zbog dužnikova zakašnjenja u plaćanju dospjelih obveza Iako je dana zakonska mogućnost ...

pip - 9.2023, str. 102
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Anonimizacija i pseudonomizacija
 2. Good offices
 3. Otvoreni kôd
 4. Preobražajno pravo
 5. Numerus clausus

rrif - 9.2023, str. 147
Izvješćivanje o održivosti i plaćanje gotovinom
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Bruxelles donio europske norme izvješćivanja o održivosti Sve više vlada uvodi jednokratno oporezivanje bankarskih dobitaka Italija prikupila 2 8 ...

pip - 9.2023, str. 97
Konzularna pomoć uhićenima u inozemstvu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

S obzirom na nekoliko nedavnih medijski eksponiranih slučajeva i interes javnosti autor se pobliže bavi propisima i praksom konzularne pomoći ...

rrif - 9.2023, str. 142
Obveznici revizije za 2023. godinu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Revizija financijskih izvještaja najčešće započinje u jesen obavljanjem predrevizije eng interim audit te se nastavlja u sljedećoj godini tzv završnom ...

pip - 9.2023, str. 92
Novi pravni okvir uređenja predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ

Autor u ovom članku razmatra što u bitnome donosi novi propis koji uređuje pravo podnošenja domaće i prekogranične predstavničke tužbe ...

rrif - 9.2023, str. 133
Praksa učenika i studenata u 2023./24. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

pip - 9.2023, str. 83
Rizik u obveznim odnosima - opći dio obveznog prava i ugovor o kupoprodaji
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Rizik je stalan i trajan pratitelj obveznih odnosa kao uostalom i svakoga društvenog odnosa U obveznom pravu riječ je kako ...

rrif - 9.2023, str. 126
Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu zapošljavati učenike i studente na redovnom i izvanrednom školovanju na srednjim ...

pip - 9.2023, str. 79
Naknada troškova ustavnosudskog postupka
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Ustavni sud Republike Hrvatske zauzeo je nekoliko kriterija na temelju kojih će prosuđivati osnovanost zahtjeva za naknadu sudskih troškova uz ...

rrif - 9.2023, str. 113
Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV a smatraju poreznim obveznicima ali nisu redoviti porezni obveznici a to znači da ...

pip - 9.2023, str. 72
Dužnost pokušaja mirnog rješenja spora prije pokretanja parničnog postupka
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U lipnju 2023 godine donesen je Zakon o mirnom rješavanju sporova i stupio je na snagu 29 lipnja 2023 godine ...

rrif - 9.2023, str. 103
Oslobođenja u sustavu PDV-a (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Oslobođenja u sustavu PDV a koja su propisana odredbama Zakona o PDV u i Pravilnika o PDV u jednim se ...

pip - 9.2023, str. 66
Otuđenje stvari ili prava o kojemu teče parnica
Autor: Mr. sc. Antun ŠAGOVAC

Autor u članku precizno s praktičarskog motrišta kao odvjetnik i s osvrtom na najvažnija shvaćanja u relevantnoj judikaturi obrađuje institut ...

rrif - 9.2023, str. 94
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora prava s osnove narušenog zdravstvenog stanja djeteta kojemu je potrebna pojačana njega te djeteta ...

pip - 9.2023, str. 59
Novela Zakona o Državnom inspektoratu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu redefinirani su inspekcijski poslovi pojedinih inspekcijskih tijela koji djeluju unutar Državnog ...

rrif - 9.2023, str. 80
Aktualnosti u vezi s isplatnom listom
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Poslodavac je obvezan najkasnije 15 dana od dana isplate plaće naknade plaće otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor dostaviti ...

pip - 9.2023, str. 53
Savjet mladih u svjetlu izmjena i dopuna zakona – savjetodavno ili radno tijelo?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U srpnju 2023 godine donesene su izmjene i dopune Zakona o savjetima mladih kojima se nastoji unaprijediti savjetovanje s mladima ...

rrif - 9.2023, str. 78
Športski ribolov i obdarivanje
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi prodaja ribolovnih dozvola za športski ribolov na moru ...

pip - 9.2023, str. 46
Pravni okvir postavljanja plutajućih solara na kopnene vode u Republici Hrvatskoj
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.

U članku se prije svega nastoji pružiti pregled koncepta plutajućih solara kao jedne od najnovijih tehnologija proizvodnje energije iz obnovljivih ...

rrif - 9.2023, str. 75
Naknada za uređenje voda i nasljeđivanje nekretnina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju naplata naknade za uređenje voda te nasljeđivanje nekretnine ako je ...

pip - 9.2023, str. 39
Otvorena pravna pitanja u prostorno-planskom okviru razvijanja energetskih projekata u RH
Autor: Marin CURIĆ , mag. iur.

U članku se nastoji pružiti pregled novoga pravnog okvira koji je usvojen izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju S ...

rrif - 9.2023, str. 65
Odgovori na pitanja iz prakse

Dinamično poduzetništvo traži odgovore na brojna pitanja koja im se pojavljuju u praksi Ukupno gledajući propisi uređuju svaku poduzetničku aktivnost ...

pip - 9.2023, str. 35
Primjena financijske uredbe na javnu nabavu sufinanciranu sredstvima proračuna EU-a
Autor: Ljiljana MAVRAČIĆ TIŠMA , mag. iur.

U ovom se članku analizira primjena Financijske uredbe na javne naručitelje u Republici Hrvatskoj koji svoju nabavu financiraju EU ovim ...

rrif - 9.2023, str. 59
Računovodstvo robno trgovačkog kredita i kupoprodaje s obročnom otplatom
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kada poduzetnici kod isporuka dobara i usluga žele ugovoriti odgodu plaćanja u duljem roku od 60 dana tada ugovaraju robno ...

pip - 9.2023, str. 28
Godišnje izvješće o oporezivanju u 2023. godini
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Komisija Europske unije početkom srpnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju Annual Report on Taxation 2023 koje sadržava prikaz ...

rrif - 9.2023, str. 54
Nova Odluka HGK-a o dopuštenom manjku u ugostiteljstvu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Nakon 24 godine Hrvatska gospodarska komora dalje HGK donijela je novu odluku kojom se uređuje dopuštena visina manjka u ugostiteljstvu ...

pip - 9.2023, str. 0
Porezno motrište predujmova
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici često primaju i daju predujmove odnosno novčana sredstva za buduće isporuke dobra ili usluge Autorice u ...